GDPR

Zabezpečenie webstránky

Táto webstránka používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

 

Kontaktné údaje

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok  môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

  1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
  2. e-mailová adresa [nevyhnutné]

Účel:  Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

Trvanie spracúvania: Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

Správnosť: Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

 

Newsletter

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webovej stránky môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy). Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

 

Trvanie súhlasu

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

 

Účel

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného elektronického letáku) zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe. SPRÁVNOSŤ. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť.

Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

 

Prenos údajov a automatizované rozhodovanie

Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 

Cookies

Vaše súkromie

Akákoľvek webová stránka môže pri jej návšteve ukladať alebo čítať informácie uložené vo vašom prehliadači pre danú stránku, vačšinou vo forme cookies. Tieto informácie môžu byť o vás, vašich nastaveniach alebo vašom zariadení. Väčšina z nich sa využíva na to aby stránka mohla fungovať správne.
Pretože rešpektujeme vaše právo na súkromie, môžete si vybrať a nepovoliť niektoré typy cookies. Kliknite na rôzne kategórie cookies aby ste sa dozvedeli viac a zmenili naše východzie nastavenie. Upozorňujeme, že blokovaním niektorých cookies sa môže zhoršiť celková použiteľnosť a dojem zo stránky.

 

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutné pre chod tejto stránky a nie je možné ich vypnúť. Zvyčajne sú v nich uložené vaše nastavenia, či ste prihlásení, stav nákupného košíka, obľúbené produkty alebo iné informácie potrebné pre aplikáciu, aby správne fungovala. V prehliadači je možné tieto cookies blokovať ale časti stránky sa bez nich môžu stať nepoužiteľné.

Funkčné cookies

Funkčné cookies umožňujú stránke pamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie stránky pre vás, ako napríklad voľba jazyka stránky, alebo posledné zobrazené produkty.

 

Marketingové cookies

Tieto cookies sú nastavené našimi partnermi prostredníctvom našej stránky. Využívajú sa na vytvorenie vašeho marketingového profilu, aby vám mohla byť ponúkaná relevantná reklama naprieč viacerými stránkami. Identifikujú vás podľa prehliadača a zariadenia na ktorom ste, žiadne ďalšie dáta nemajú k dispozícií.